Rosa Tornet är en föräldradriven förskola som finns i Skarpäng i Täby. 

VÄLKOMMEN TILL ROSA TORNET!

Om Rosa Tornet

Vi har två avdelningar; Lilla och Stora, med plats för totalt 33 barn. Rosa Tornet förknippas med värme, glädje och små arbetsgrupper. Vi har små barngrupper och hög personaltäthet. Ett mycket stort engagemang hos både föräldrar och personal gör att barnen är trygga samtidigt som det ökar barnens välbefinnande.

Rosa Tornet är en förskola där barnen får vara ute mycket. Gården är solig, rolig att leka på och vi har nära till grönområden.

 
 
Avdelningar

Lilla avdelningen

På Lilla är barnen mellan ett och tre år. De är ute i friska luften under större delen av dagen för att tillfredställa det naturliga rörelsebehovet och vistas bland material i dess riktiga färg och natur. Pedagogiken präglas av mottot "hjälp mig att hjälpa mig själv".

Vi strävar efter att hålla fasta rutiner som ger barnen känsla av trygghet och alla vardagliga aktiviteter tas tillvara för träning av färdigheter och självförtroende.

På lilla avdelningen får barnen bekanta sig med sensorisk utveckling och skapande, pedagogiskt material anpassat för deras ålder. Här läggs bl.a grunden för matematiskt tänkande med former och färger.

Stora avdelningen

På Stora är barnen mellan tre och sex år och lärandet bygger på att barnens egna behov av lärande stimuleras. Alla barnen har minst ett lektionspass per dag då de arbetar i små grupper med pedagogiskt material efter eget intresse och utvecklingsnivå. Barnen är ute och leker både på förmiddag och eftermiddag för att också stimulera den grovmotoriska utvecklingen

På Lilla är barnen mellan ett och tre år. De är ute i friska luften under större delen av dagen för att tillfredställa det naturliga rörelsebehovet och vistas bland material i dess riktiga färg och natur. Pedagogiken präglas av mottot "hjälp mig att hjälpa mig själv".

Föräldrakooperativ

Som förälder är du delaktig i förskolan, du får en stor inblick i verksamheten och chans till att påverka ditt barns vardag. Alla familjer är delaktiga i att driva förskolan genom styrelsearbete, arbetsgrupper och vikariedagar på förskolan.

Att vara barn på Rosa Tornet är som att komma till en varm hemliknande miljö med kärleksfulla lärare. Att vara förälder till barn på Rosa Tornet är att arbeta aktivt för att ge personalen möjligheter att skapa världens bästa förskola.

 

Föräldrajour

Om en eller flera ur personalen är frånvarande och det behövs extra hjälp på Rosa Tornet utfaller så kallad föräldrajour. Det kan vara hel- eller halvdag. Jourschema skickas ut inför ny termin och finns också att hitta på hemsidans medlemssidor. Ibland sker ”inkallning” samma dag men ofta får man besked om att man har jour redan dagen före. Det är mycket viktigt att reservera och respektera sina jourdagar, då det är respektive familjs ansvar att finna en ersättare om eget förhinder uppstår.

 

Höst- och vårstädning

En gång per termin anordnas en obligatorisk och gemensam städdag. Då samlas alla familjer och putsar, fejar och lagar sådant som kräver en extra insats. Det brukar vara en trevlig tillställning där alla hjälps åt. När vi är klara bjuder festgruppen på varmkorv och fika.

 

Föräldrasamverkan

Sammanlagt fyra dagar per år har personalen planeringsdagar och finns då inte tillgängliga för våra barn. Några klämdagar i samband med julhelgen håller Rosa Tornet stängt samt fyra veckor i juli då personalen har semester. De vardagar Rosa Tornet har stängt gäller föräldrasamverkan. Föräldrasamverkan innebär att medlemsfamiljerna hjälps åt att lösa barnomsorgsfrågan om behov finns.

 

Styrelse- och arbetsgrupper

Styrelsen är den som under året fattar de löpande besluten angående Rosa Tornets verksamhet. Vanligtvis löper ett styrelseuppdrag på två år och samtliga familjer kommer under sin tid på Rosa Tornet att inneha någon av styrelseposterna. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad och protokoll från dessa möten läggs ut i vår förskole-app Tyra.

Alla familjer som inte har en representant i styrelsen har en representant i en arbetsgrupp. För närvarande har vi fyra arbetsgrupper; en inne-och utemiljögrupp, en fest- och evenemangsgrupp, en informations- och tekniksupportgrupp och en kostgrupp. Om behovet uppstår kan även nya grupper bildas.

 
Kontakta Rosa Tornet

Förskolan Rosa Tornet
Skarpgränd 4-6
187 41  Täby

Tel: 08-473 06 10

 

Förskolechef Cilla van der Weiden

Tel: 0762-19 96 17

 

08-473 06 10

Skarpäng, Täby, Sweden

©2018 by Rosatornet